Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami części ogólnej prawa cywilnego

Przedmiot Prawo dyplomatyczne i konsularne pozwala rozumiejąco analizować zwyczaje i prawa regulujące stosunki dyplomatyczne między państwami oraz ochronę indywidualnych i grupowych praw obywateli w obrocie międzynarowodym.

Celem kursu jest nauczenie uczestników podstawowych zasad projektowania witryn internetowych.

Wprowadzenie do zagadnień związanych z portalami korporacyjnymi.
Hurtownie danych, zastosowania i znaczenie. Rodzaje hurtowni danych. Elementy projektowania.