Course image [LIc] Logistyczne problemy obszarów zurbanizowanych
Wydział Prawa i Administracji

Miasto wywiera wpływ na znaczny obszar położony poza jego granicami. Na przykład ocenia się, że sam tylko Londyn wymaga powierzchni prawie 300 razy większej od jego powierzchni geograficznej, aby móc zaspokoić wszystkie potrzeby i poradzić sobie z odpadami i emisjami.

W miastach skupiają się inwestycje i możliwości zatrudnienia, pobudzając wzrost gospodarczy i zwiększając produktywność. Miasta zapewniają lepiej płatną pracę oraz szerszy dostęp do towarów, usług i udogodnień, a także lepsze zdrowie, edukację oraz wyższą jakość życia. Tego rodzaju możliwości są dla mieszkańców wsi zachętą do poszukiwania lepszego życia i wyższego dochodu na obszarach zurbanizowanych.

Jednak przy braku zdecydowanego zarządzania szybka urbanizacja może stanowić duże wyzwanie dla nie tylko dla środowiska ze względu na wzrost zarówno konsumpcji, jak i miejskich obszarów ubóstwa, ale także dla układu przestrzennego i komunikacyjnego takiego obszaru zurbanizowanego. Pojawiają się problemy z dostawami na czas, a nawet z samą możliwością bezpośredniej dostawy.

Na tym kursie przedstawię Państwu najważniejsze problemy obszarów zurbanizowanych w kontekście logistyki, ale także skuteczne metody przeciwdziałania im oraz megatrendy przyszłych zmian.Course image PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE
Wydział Prawa i Administracji


TEN PRZEDMIOT JEST WPROWADZENIEM DO SZTUKI DYPLOMACJI I GŁÓWNYCH ZASAD PRAWNYCH OKRESLAJACYCH TĘ DZIEDZINĘ UMIEJETNOŚCI PRAKTYCZNYCH

PODSTAWA JEST DOSWIADCZENIE PRAKTYCZNE PROFESORA W SŁUZBIE ZAGRANICZNEJ ORAZ PODRECZNIK Z TEJ DZIEDZINY NAPISANY PRZEZ AMBASADORA JULIANA SUTORA " PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE"W MOZLIWIE NOWEJ EDYCJI.

TRZY SPOTKANIA W FORMIE WYKŁADU INTERAKTYWNEGO Z KONTROLOWANĄ OBECNOŚCIĄ ORAZ ESEJ NA 8 STRON SĄ PRZESŁANKĄ ZALICZENIA KURSU. TERMINY WYKŁADÓW BĘDA PODANE PRZEZ DZIAL PLANOWANIA.