Course image Prawo islamu z elementami języka arabskiego PDW (prowadzący: dr E. Eddeeb)
Wydział Prawa i Administracji

Szanowni Państwo,

Prawo islamu z elementami języka arabskiego  jest kursem poświęconym dwóm celom. Po pierwsze ma umożliwić zapoznanie się z  zagadnieniami islamskiego systemu prawnego w porównaniu z prawem stanowionym w oparciu zasady prawne państw europejskich; po drugie daje jego uczestnikom szansę  poznania podstawowych zasad i elementów języka arabskiego. Materiały stworzone z myślą o kursie są rezultatem mojego własnego projektu oraz udostępnienia niektórych rozdziałów mojej rozprawy doktorskiej, a także fragmentów zaczerpniętych z innych moich publikacji. Bardzo istotne w toku kursu jest osobiste zaangażowanie jego uczestników w proces dydaktyczny. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy:

eeddeeb@gmail.com