Course image Fundusze UE (prowadzący: mgr A. Szewczyk)
Wydział Prawa i Administracji

Kurs z obszaru Funduszy UE.

Obejmuje następujące zagadnienia:

- Proces ubiegania się o wsparcie z funduszy UE;

- Wsparcie dla przedsiębiorstw;

- Wsparcie rozwoju regionalnego;

- Rozliczanie i monitoring projektów finansowanych z funduszy UE;

- Analiza sukcesów i korzyści z realizacji projektów finansowanych z funduszy UE.

Course image Źródła prawa (prowadzący: dr hab. A. Jackiewicz)
Wydział Prawa i Administracji

Kurs jest poświęcony problematyce źródeł prawa w Polsce.

W ramach kursu dowiesz się:

jakie mamy w Polsce rodzaje aktów prawnych i kto może je stanowić,

w oparciu o jakie zasady zorganizowane są relacje między różnymi rodzajami źródeł prawa i czy można wydawać rozporządzenia bez podstawy ustawowej,

kto ratyfikuje umowy międzynarodowe w Polsce,

które prawo jest ważniejsze - polskie czy unijne ?

oraz kto powinien stać na straży tego systemu.

Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie testu końcowego online.Course image Sądownictwo w Polsce (prowadzący: dr hab. A. Jackiewicz)
Wydział Prawa i Administracji

O czym jest kurs ?

Oczywiście jest o sądach w Polsce i trochę o sędziach 🙂

Ale dokładniej, w trakcie kursu dowiesz się o:

  • konstytucyjnych zasadach określających strukturę, organizację oraz funkcjonowanie sądów w Polsce.
  • strukturze organizacyjnej sądów powszechnych oraz sądów szczególnych,
  • właściwości sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych, czyli o tym jakimi sprawami zajmują się te sądy,
  • zasadach postępowania przed poszczególnymi rodzajami sądów,
  • strukturze organizacyjnej oraz kompetencjach Sądu Najwyższego, a w szczególności o dokonywanych w ciągu kilku ostatnich latach zmianach w tym sądzie, 
  • funkcjach, zadaniach i kompetencjach Krajowej Rady Sądownictwa, ale również o tym o co chodzi w sporze o Krajową Radę Sądownictwa i co to jest neoKRS.

Kurs jest zaliczany na podstawie testu końcowego online.